Prof. Dr. MUSTAFA ARSLAN
Dekan

 

Öğretmenler aileden sonra bireylerin kişiliğinin oluşmasında ve bilgi düzeylerinin artmasında önemli bir yere sahiptirler. Bilgi ve teknolojideki gelişmelerin hayati bir öneme sahip olduğu günümüzde toplumların, bu gelişmeleri takip etmesi ve doğru şekilde kullanması için rehberlere ihtiyacı vardır. Bireylerin bilgi düzeyinin artmasındaki en önemli rolü üstlenen öğretmenler, bu rehberlik vazifesini yerine getirmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin, bireylerin sosyal ve ahlaki gelişimini tamamlamasındaki önemi de unutulmamalıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde 2003 yılında kurulan fakültemiz yukarıda belirttiğimiz hususları yerine getirebilecek bilimsel ve ahlaki donanıma sahip, özgüveni yüksek, fedakâr öğretmenler yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu doğrultuda yetkin bir akademik kadro ve gerekli teknolojik donanıma sahip olan fakültemiz, öğrencilerine daha iyi eğitim vermek için günümüz gelişmelerine paralel olarak sürekli kendisini yenilemektedir. İstanbul’da merkezi bir konumda, tarihi özelliğinin yanı sıra öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir kampüs olan Davutpaşa Kampüsündeki fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ve Yabancı Diller Eğitimi olmak üzere altı bölüme sahiptir.

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ