Dekanlık
 
  GÖREVİ            ADI SOYADI                    E-POSTA
 

Dekan

 

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ   edeniz@yildiz.edu.tr
 

 

Dekan Yardımcısı

 

  Prof. Dr. H. Gülru YÜKSEL   hayuksel@yildiz.edu.tr
 

 

Dekan Yardımcısı

  Doç. Dr. Emre ER   emreer@yildiz.edu.tr
 

 

Fakülte Sekreteri V.

 

  Cevriye YAĞLIKARA   cykara@yildiz.edu.tr