Tarihçe

 

Eğitim Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak 18 Aralık 2003 tarih ve 25320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararına göre kurulmuştur.

 

Eğitim Fakültesinin Vizyonu

Ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkıda bulunan ve tüm eğitim kurumlarınca tercih edilen öğretmen, yönetici ve uzman yetiştirmek.

 

Eğitim Fakültesinin Misyonu

Bilgi toplumunun önderleri olabilecek öğretmen, yönetici ve uzman yetiştirmek.

Öğrencilere; bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslar arası projelerde çalışabilen, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma yapan, öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme sistemi ile kendini sorgulayan, objektif kriterlere göre seçilmiş öğretim elemanları ve ülke gereksinmelerine uygun, sürekli geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek,

Öğrencilere; yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi, sorumluluk almayı, takım çalışması yapmayı, öğrenmeyi öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş etkili öğretim ortamları sağlamak.

Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmaları ve mesleki gelişmeleri için iletişimin güçlü olduğu, olumlu fiziksel, sosyal, kültürel ortamların yaratıldığı bir fakülte oluşturmak.