18. DÖNEM PFE TEORİK DERSLER MUAFİYET BAŞVURUSUTüm Duyurular

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen dersleri daha önce almış ve başarılı olmuşsanız muaf olmayı talep edebilirsiniz. Muafiyet işlemleri YTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi ile  YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. 

Muafiyetler için;

aşağıdaki linkten dilekçe örneğini indirerek eksiksiz bir şekilde doldurup, 

Transkript ve ders içeriği (her sayfası onaylı) ile birlikte 16/02/2018  tarihine

kadar YTÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeniz

gerekmektedir.

 

Ders Muafiyeti Dilekçe Örneği (Formdaki Öğrenci No yerine T.C. Kimlik numaranızı yazınız.)

 

Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet evrakları daha sonra toplanacaktır.

 

Seçmeli Ders 1 grubundaki herhangi bir dersten muaf olanlar, Seçmeli 1 havuzundaki derslerin tamamından muaf sayılır. Seçmeli Ders 2 grubundaki herhangi bir dersten muaf olanlar ise Seçmeli 2 havuzundaki derslerin tamamından muaf sayılacaklardır. Seçmeli gruplardaki dersler birbiri yerine sayılmazlar.

Bu muafiyet başvurusu her iki dönem içindir. ikinci dönem tekrar dilekçe toplanmayacaktır. Bu sebeple aşağıdaki listede, muaf olabileceğiniz bütün dersleri dilekçenize yazın.

 

Teorik Dersler

 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

         

Uygulamalı Dersler

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

 

 

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 

 

Seçmeli Ders II Grubu

 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2