17. DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MUAFİYET BAŞVURUSUTüm Duyurular

 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Yeni Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine!

 

 

1-      Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” dersinden muaf olmak için;

 

Ø  Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir yıldan(2 Eğitim-Öğretim yarıyılı) az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgelemek, (Branşınızdan farklı bir alanda ücretli öğretmenlik yapmış olabilirsiniz.) 

 

Ø  Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapıyor olmak ve sertifika programı tamamlanıncaya kadar bir yıl (2 Eğitim-Öğretim yarıyılı)  süresini tamamlayacak olmak  şartı gereklidir.

 

- Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmış ya da  yapmakta olanlar İlçe Müftülüklerinden göreviniz ile ilgili hangi tarihlerde öğreticilik yaptığınızı gösteren resmi yazı ve SGK dökümü ile aşağıdaki başvuru formunu doldurarak teslim etmelidirler.

Gerekli Belgeler:

1-)Resmi kurumda ücretli öğretmenlik yapanlar için

1-İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Okul Müdürlüğünden Onaylı Görev Belgesi ( Hangi tarihler arasında görev yaptığınızı açıkça gösterecek şekilde hazırlanmış olmalı.) 

2-Onaylı SGK Hizmet Dökümü (İlçe SGK Müdürlüklerinden)

   

2-) Özel kurumda (Dershane vb.) öğretmenlik yapanlar için

1-Dershanenizden çalıştığınız tarihleri ve ünvanınızı gösteren imzalı,onaylı görev belgesi ( Hangi tarihler arasında görev yaptığınızı açıkça gösterecek şekilde hazırlanmış olmalı.) 

2- İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlgili Kurumda Öğretmen Olarak Çalıştığını Onaylayan Belge

3-Onaylı SGK Hizmet Dökümü(İlçe SGK Müdürlüklerinden)

   

3-)Resmi ya da özel kurumda         1 dönem ücretli öğretmenlik yapmışsanız, PFE Programı bitinceye kadar da  2. dönem ücretli öğretmenlik yapmak için onay almışsanız şartlı muafiyete başvurabilirsiniz.

1-İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Okul Müdürlüğünden Onaylı Görev Belgesi ( Hangi tarihler arasında görev yaptığınızı açıkça gösterecek şekilde hazırlanmış olmalı.) 

2-Onaylı SGK Hizmet Dökümü(İlçe SGK Müdürlüklerinden )

 

 

 

Eğer durumunuz yukarıda belirtilen maddelere uyuyorsa; aşağıdaki linkten dilekçe örneğini indirerek eksiksiz bir şekilde  doldurup  yukarıdaki belgeler ile birlikte 18/10/2017-02/11/2017 tarihleri arasında YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra getirilen evraklar kabul edilmeyecektir. 

Özel Eğitim Kurumlarında çalışanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları hizmet cetveli örneği aşağıdaki gibidir.

 

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Dilekçe Örneği (Formdaki Öğrenci No yerine T.C. Kimlik numaranızı yazınız.)