17. Dönem Öğretmenlik Uyg. Şartlı Muaflar HakkındaTüm Duyurular

Öğretmenlik Uygulaması dersinden Şartlı Muaf olan kursiyerlerimiz, söz konusu dersten muaf sayılabilmeleri için, öğretmenlik yaptıkları okullardan çalıştıkları en son tarihi gösterir onaylı ve ıslak imzalı belgeyi ve hizmet cetvelini Formasyon Birimine 25.05.2018 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Muaf olmak için yeterli süreyi (en az 8 ay) tamamlayamayan ve bu tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen kursiyerlerimiz bu dersten kalmış sayılacaklardır.