16. DÖNEM PFE EĞİTİM DERSLERİ MUAFİYET BAŞVURUSUTüm Duyurular

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen dersleri daha önce almış ve başarılı olmuşsanız muaf olmayı talep edebilirsiniz. Bunun için; aşağıdaki linkten dilekçe örneğini indirerek eksiksiz bir şekilde doldurup, Transkript ve ders içeriği ile birlikte 13/03/2017-24/03/2017  tarihleri arasında YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Ders Muafiyeti Dilekçe Örneği (Formdaki Öğrenci No yerine T.C. Kimlik numaranızı yazınız.)

 

Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet evrakları daha sonra toplanacaktır. 

 

 

Teorik Dersler

 

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

         

Uygulamalı Dersler

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

 

 

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 

 

Seçmeli Ders II Grubu

 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2