Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Sıkça Sorulan Sorular

Pedagojik Formasyonla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

1. Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili hazırlanan ve 25 Eylül 2014 tarihinde güncellenen Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulunun web sayfasından incelenebilir. Söz konusu usul ve esaslarda bu programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili, akademik, idari ve mali hususlar yer almaktadır. Ayrıca program açılabilecek alanlarla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Mart 2014 sayısı ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısı incelenebilir. 

 

2. Pedagojik formasyon programları, hangi alanlarda ve neye göre açılıyor?

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. Bu karar ve çizelge, zaman zaman güncellenmektedir. 2013-2014 öğretim yılında açılan programlarda da 20.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararıyla ekindeki çizelge dikkate alınmıştır. Bu çizelgede yer almayan lisans alanlarında pedagojik formasyon programı açılmamıştır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren açılan programlarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararında ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısında yer alan alanlar dikkate alınacaktır.

MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar

Atamaya esas olan alanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar (25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca) 

 

3. Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?

Pedagojik formasyon programlarına yukarıda adı geçen kararlarda yer alan lisans programlarının öğrencileri ve mezunları başvurabilir.

 

4. Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları da pedagojik formasyona başvuru yapabiliyor mu?

Yukarıda adı geçen karar ve çizelgede, üniversite ve fakülte adı yer almaksızın sadece lisans programlarının adı yer almaktadır. Eğer bu programlar, AÖF programları içinde de yer alıyorsa-örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

 

5. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilir.

 

6. Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye göre belirleniyor?

Pedagojik formasyon programlarında her bir alana ayrılan kontenjanlar, program açma şartını sağlayan üniversitelerin talepleri ve kapasiteleri, ilgili alanda lisans eğitimi gören öğrenci ve mezunların yoğunluğu gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Bu nedenle her üniversiteye, eşit sayıda kontenjan ayırmak mümkün olmamaktadır. Program açılan her üniversite ilgili alanlardaki kendi lisans programlarını ve üniversite dışından başvurabilecek potansiyel adayları gözönüne alarak kendilerine verilen toplam kontenjanı alanlara göre taksim etmektedir.

 

7. Neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir. Ayrıca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve bölümü olup da yeterli öğretim üyesi olmayan üniversitelerde ve alanlarda da program açılmamaktadır.

 

 8. Bazı alanlarda neden pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Türkiye'de üniversitelerde çok sayıda lisans programı bulunmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararında bu alanlarda hangileri yer almışsa o alanlarda program açılmaktadır. Bu kararda yer alan bazı öğretmenlik alanlarında, örneğin sınıf öğretmenliği alanında, sadece eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı mezunları istihdam edilmektedir. Bu nedenle adı geçen karar ve ekinde yer alan çizelgede yer alan bütün alanlarda program açılabilir.

 

9. Pedagojik formasyon programlarının ücreti neye göre belirlenmektedir?

Geçmişte üniversiteler, pedagojik formasyon programlarının ücretlerini kendileri belirlemekte bu da öğrenciler tarafından çeşitli şikayetlere konu olmakta idi. Bazı üniversiteler tarafından adaylardan, 10.000 TL'ye varan ücretler talep edilmiştir. Bu nedenle alınacak ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin 2. öğretim ücretlerine endekslenerek söz konusu öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

 

10. Her öğrenci yada mezun kendi üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almak zorunda mıdır?

Her öğrenci ya da mezun, kendi öğrencisi veya mezunu olduğu üniversite dışında program açılan başka üniversitelere de başvurabilir. Program açılan her üniversitede toplam kontenjanın bir kısmı, kendi lisans öğrencilerine ayrılırken bir kısmı da dışardan başvuran adaylara ayrılmaktadır.

 

 11. Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak için;

Ø  Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir yıldan(2 Eğitim-Öğretim yarıyılı) az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgelemek,

Ø  Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapıyor olmak ve sertifika programı tamamlanıncaya kadar bir yıl (2 Eğitim-Öğretim yarıyılı)  süresini tamamlayacak olmak  şartı gereklidir.

 

 

12. Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen dersleri daha önce almış ve başarılı olmuşsanız muaf olmayı talep edebilirsiniz.

Bunun için; aşağıdaki linkten dilekçe örneğini indirerek eksiksiz bir şekilde doldurup, Transkript ve ders içeriği ile birlikte 10/11/2014-25/11/2014 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

 

13. Ücret İadesi hangi şartlarda kabul edilebilir?

Yükseköğretim kurumunun PFE uygulama esaslarına göre her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapmak mümkün değildir.

 

14. Kayıt Dondurma hangi şartlarda kabul edilebilir?

Eğer farklı dönemlerde açılmış ve uygulaması devam eden PF programları var ise çok özel şartlar dahilinde (doğum, hastalık vb. gibi) kayıt dondurmak mümkün olabilmektedir. Ancak örneğin üniversitemizde bir sonraki dönemde de PF açılma yetkisi verilmeyebilir. Bu durumda ilgili öğrencinin alamadığı dersleri tamamlaması konusunda önemli problemler yaşaması mümkün olabilecektir. Bu gibi nedenlerle kayıt dondurma işlemi ilgili öğrencinin bu riski göze aldığına ilişkin resmi beyanı doğrultusunda kabul edilebilmektedir.

 

15. Başarısız olunan dersleri tekrar almak için yapılması gerekenler?

Başarısız olunan dersler için fakültemiz Pedagojik Formasyon Biriminde görev yapan memureye dilekçe vermeniz ve ilgili dersin kredisi kadar ücreti bankaya yatırarak dekontunu teslim etmeniz gerekmektedir.

 

16. Devamsızlık için sağlık raporunun etkisi?

Öğrencilerin devamları üniversitemiz eğitim-öğretim yönetmeliği kapsamında alınmaktadır. Bu nedenle devamsızlıklarda sağlık raporu geçerli değildir. Rapor sadece mazeret sınavları kapsamında kullanılabilir.

 

17. Üniversitemizde Beşiktaş ve Davutpaşa kampüsleri bulunmaktadır. Öğrenci istediği kampüste eğitim alma hakkına sahip midir?

Üniversitemizin iki kampüsü olmakla birlikte normal şartla altında Pedagojik Formasyon eğitimi Eğitim Fakültesi Davutpaşa kampüsünde olduğu için bu kampüste açılmaktadır. Ancak öğrencilerin bu konudaki talepleri doğrultusunda; derse giren öğretim elemanlarının programları, Beşiktaş kampüsünde dersliklerin müsait olma durumu gibi şartlar değerlendirilerek, Beşiktaş kampüsünde de birkaç program açılabilmektedir. Başvuru esnasında dahi olsa öğrencilerin kampüs tercihleri sadece durum değerlendirmesi amacıyla alınmaktadır, öğrencinin tercih ettiği kampüste eğitim almasını garanti etmez.

 

18. Dersler hafta içinde veya hafta sonlarında, gündüz veya akşam öğrencilerin bir işte çalışma durumu vs. gibi şartlar dikkate alınarak, öğrenci menfaati odaklı düzenlenemez mi?

PF eğitimi programına bazen binlerce öğrenci, onlarca grup devam etmektedir. Siz değerli öğrencilerimizin şartları programı yöneten ilgili birimlerce olabildiğince dikkate alınmaktadır. Ancak fakültemiz sadece PFE programı yürütmemektedir. Fakültemizde binlerce öğrenciye lisans, yüksek lisans, doktora programı verilmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarının yürüttüğü pek çok ulusal ve uluslararası araştırma, proje vb. faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler fakültemizin öncelikli ve asli görevidir. Bu nedenle PFE programlarının düzenlenmesinde program zamanlarının düzenlenmesinde bu durumlar da dikkate alınmaktadır. Size uygulanan program pek çok değerlendirmeden sonra, sizlerin de menfaatleri dikkate alınarak en uygun şekilde düzenlenmiştir.

19. Pedagojik Formasyon Programı "Ne Zaman Açılacak".?

Pedagojik Formasyon Programının ne zaman açılacağı YÖK  ten gelen bilgi akışı doğrultusunda Üniversitemiz Rektörlüğünce karara bağlanır. 2016 Eylül döneminden itibaren formasyon programının açılıp-açılmayacağı henüz karara bağlanmamıştır. Üniversitemiz web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir. Binlerce kişi bu konuda telefon yada mail yoluyla bilgi almak istediğinden arada bireysel cevap vermek mümkün olamamaktadır.