İdari Personel

 

ADI-SOYADI

GÖREVİ

DAHİLİ TELEFON

Kutluhan EROL

Fakülte Sekreteri

4803

Songül ŞENTÜRK

Dekan Sekreteri

4804

Vesile KURTULMUŞ

Yazı İşleri

4824

Kadriye Esra GÜNEŞ

Yazı İşleri

4824

Hakime SORAN

Öğrenci İşleri

4811

Sebile TOZAK

Öğrenci İşleri

4811

Yasemin KUTLUAY

Muhasebe

4806

Kemal DURMUŞ

Muhasebe

4806

Murat YILMAZ

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

4839

Ertuğrul ERGEN

Fotokopi-Baskı Bürosu

5582

Erol AYKUTLU

Bina Sorumlusu

4890

Özgür KAYA

Bilgi İşlem Sorumlusu

4841

Sultan KAYIKÇI

Yardımcı Hizmetli

4899

Fırat ALKAN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Sekreteri

4843

Bahar AVCI İNANIR

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreteri

4818

Fahriye ARPAÇ Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreteri 4818

Gülfiye ÖZGÜR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Sekreteri 

4810

Nilüfer KAHYA

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Sekreteri

4858

Rabia EFE

Temel Eğitimi Bölüm Sekreteri 

5555

Uğur GÜVEN

Yabancı Diller Bölüm Sekreteri

4860

Şule Nur KARAER

Pedagojik Formasyon

4805

Emine BAYRAK

Pedagojik Formasyon

4805

 

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreteri