DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULUNDAN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ HAKKINDATüm Duyurular

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında, diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.  

  1. Diğer Üniversitelerden alınacak ders/derslerin kredi toplamı 9 (dokuz) krediyi geçemez.
  2. Diğer Üniversitelerden alınmak istenen ders/derslerin içeriklerinin onaylı olması ve dersin kredi/saati yazılı olmalıdır.
  3. Öğrencilerimiz FR-0375 YTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALABİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU nu doldurması ve formun ekine onaylı ders içeriklerini ekleyerek ilgili Bölüm Başkanlığına teslim etmelidir. (Formiçin tıklayınız)
  4. Yaz okulundan ders alabilmek için Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı olması gerekmektedir. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı olmadan alınan dersler geçersiz sayılır.
  5. Fakülte Yönetim Kurulundan geçen, ancak Yaz Okulunda almış olduğunuz dersin kapanması sebebiyle başka bir ders alınmak istenmesi halinde, tekrar dilekçe ile Fakültemizde okuduğunuz Bölüm Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir. Değişen dersler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı çıkartılmayan dersler de geçersiz sayılır.
  6. Formlar okunur bir şekilde eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
  7. Diğer Üniversitelerde Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimiz sadece liste adı bulunan Üniversitelerden yaz okulu dersi alabilecektir. (Ekli liste)