2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin İntibak İşlemleri hk.

 

 

 

 

 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz programlarına öğrenci kaydı yapan öğrencilerin daha önce mezun oldukları ve kaydının silindiği Yükseköğretim Kurumlarında almış olduğu derslerin intibakının yapılmasını isteyen öğrencilerin ders eşdeğerlik başvurusunu en geç kayıt yaptırdığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığının aşağıda belirtilen e-posta adreslerine aşağıda belirtilen belgeleri göndermesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Öğrencilerin eşdeğerlik (Muafiyet) başvurusu için;

 

1. Öğrencinin, ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvurusunu, en geç kayıt yaptırdığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir. Bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvuruları kabul edilmez. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

Bu dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

  • Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
  • Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
  • Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 

2. Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

 

3. Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen intibak formları Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir.

 

4. Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.

 

5. Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan mezun olduğu veya kaydının silindiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı) ve Merkezi Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin intibak ile ilgili belgeleri kayıt esnasında teslim edildiği için intibak işlemlerine ilişkin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. 

 

26.01.2012 gün ve 2012/01-06 sayılı Senato kararı ile kabul edilen YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları için buraya tıklayınız.

 

Lisans Ders Muafiyet Formu için buraya tıklayınız.

 

 

BÖLÜM

E-POSTA ADRESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

falkan@yildiz.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ

egtblm@yildiz.edu.tr

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

mfblm@yildiz.edu.tr

TEMEL EĞİTİM

nsabay@yildiz.edu.tr

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

tseblm@yildiz.edu.tr

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

ugurg@yildiz.edu.tr

 

 

 

Tüm Duyurular