Duyurular
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin İntibak İşlemleri

 

 

 

 

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz programlarına öğrenci kaydı yapan öğrencilerin daha önce mezun oldukları ve kaydının silindiği Yükseköğretim Kurumlarında almış olduğu derslerin intibakının yapılmasını isteyen öğrencilerin ders eşdeğerlik başvurusunu en geç kayıt yaptırdığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığının aşağıda belirtilen e-posta adreslerine aşağıda belirtilen belgeleri göndermesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

Öğrencilerin eşdeğerlik (Muafiyet) başvurusu için;

 

1. Öğrencinin, ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvurusunu, en geç kayıt yaptırdığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir. Bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvuruları kabul edilmez. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

Bu dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

 

                     Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),

 

                     Ders  İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),

 

                     Not Çizelgesi (Transkript),

 

2. Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

 

3. Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen intibak formları Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir.

 

4. Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.

 

5. Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan mezun olduğu veya kaydının silindiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı) ve Merkezi Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin intibak ile ilgili belgeleri kayıt esnasında teslim edildiği için intibak işlemlerine ilişkin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. 

 

 

26.01.2012 gün ve 2012/01-06 sayılı Senato kararı ile kabul edilen YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları için buraya tıklayınız.

 

 

Lisans Ders Muafiyet Formu için buraya tıklayınız.

 

 

 

BÖLÜM

E-POSTA ADRESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

falkan@yildiz.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

egtblm@yildiz.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

mfblm@yildiz.edu.tr

Temel Eğitimi Bölümü

nsabay@yildiz.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

tseblm@yildiz.edu.tr

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

rabias@yildiz.edu.tr

 

Tüm Duyurular